آبشار گرم بنفشه

این محصول جزء دسته بندي آتش بازی گرم ميباشد و هنگام استفاده بايد دور از دسترس افراد باشد وهنگام روشن كردن تاچند متري آن بايد فاصله ايمن كه درج شده بر روي اين محصول رعايت شود.

توضیحات تکمیلی

زمان سوزش

20 ثانیه

کلاس خطر

1.4G

ارتفاع

2 متر

طریقه مصرف

براساس دستورالعمل مندرج بر روی محصول

وزن

20 گرم